Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vánoce, Vánoce přicházejí

Ref.
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.


1. Proč si děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni,
a pak běda,marně hledá kapra pod skříní.

Naše teta peče léta na Vánoce vánočku,
nereptáme aspoň máme něco pro kočku.


Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.


2. Bez prskavek tvrdil Slávek na Štědrý den nelze být
a pak táta s minimaxem zavlažoval byt.

Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost,
říká táta vždy, když chvátá na pohotovost.


Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.


3. Jednou v roce na Vánoce strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou tóny záhadné.

Strejdu vida děda přidá "Neseme vám noviny,"
čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný.


Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.


4. A když sní se,co je v míse, televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno usne k blaženosti mé.

Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc.


Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.


Ladovská zima

Za vločkou vločka
z oblohy padá
chvilinku počká
a potom taje.
Na staré sesli
sedí pan Lada,
obrázky kreslí
zimního kraje.

Ladovská zima
za okny je
a srdce jímá
bílá nostalgie.
Ladovská zima
děti a sáně
a já jdu s nima
do chrámu Páně.

Bim bam...

To mokré bílé svinstvo
padá mi za límec,už čtvrtý měsíc,
v jednym kuse
furt prosinec.
Večer to odhážu,
namažu záda
a ráno se vzbudím
a zas kurva padá.
Děcka majú
zmrzlé kosti
a sáňkujú
už jenom z povinnosti.
mrzne jak sviňa
třicet pod nulu.
Auto ani neskytne
hrudky se dělaju v Mogulu.
Kolony aut
krok-sun-krok
bo silničáři tak jak každý rok
su překvapení velice,
že sníh zasypal jim silnice.
Pendolino stojí
kdesi gu Polomy,
zamrzly mu všecky CD-ROMy.
A policajti?
Ti to jistí z dálky
zalezlí do Aralky.

Ladovská zima...

Na vysočině zavřeli D jedničku,
kamióny hrály na honičku.
Takzvané rallye Letní gumy.
V tym kopcu u Meziříčí
spěchali s melounama
a teď jsou v ...
však víte kde.
Na ČT 1 Studio sníh,
Voldanová sedí na saních.
A v Praze kalamita jak na Sibiři,
tři centimetry sněhu,
a u Muzea čtyři.
Jak v dálce vidím zasněžený Říp,
říkám si: Praotče Čechu,
tys byl ale strašný cyp.
Kdyby si popošel ještě
o pár kilometrů dále,
tak jsem se teďka mohl
kdesi v teple v plavkách válet.
Místo toho aby se člověk bál
zajít do Texca na nákupy,
jak jsou tam na tych
rovných střechách sněhu kupy.
Do toho všeho jak mi
jak mám zmrzlý nos ja líca,
a tak ještě z radia
provokatér Nohavica.

padá sníh

padá sníh a voní jehličí,
srdce snům otevírá mříž,
člověk zjih, sám dobře neví čím,
možná tím že má k jiným náhle blíž.
ref:
Jak zvon v tichu svátečním zní v srdcích jeden hlas,
buď zdráv kdo chceš přátelství a s námi měj štědrý čas.

padá sníh a mírem dýchá zem,
šťastné vánoce, šťastné vánoce Vám všem

Tichá noc

Tichá noc, přesvatá noc
v spánku svém dýchá zem,
půlnoc odbila, město šlo spát,
zdřímli dávno i pastýři stád,
jen Boží láska, ta bdí
jen Boží láska, ta bdí.

Tichá noc, přesvatá noc
náhle v ní jásot zní.
Vstávej lide můj, tmu s očí střes
v městě Betlémě Bůh zrozen dnes,
z lásky se člověkem stal,
z lásky se člověkem stal.

Sněží, sněží

Sněží, sněží,
mráz kolem běží,
zima je kočičce,
za kamny leží.

Fouká, fouká,
bílá je louka,
zima je pejskovi,
ke kamnům kouká.

Jak jsi krásné neviňátko

Jak jsi krásné neviňátko, prostřed bídy nebožátko,
před tebou padáme, dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky, by zahřáli tvé nožičky,
já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti, libě žertovati.

A co my ti nuzní dáme, darovati co nemáme,
my ti zadudáme, písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudají, zvuky dud sa rozléhají,
slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú.

Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko!
S tebou se loučíme, Bohu poroučíme.

My tři králové

My tři králové deme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Copak, ty tam černý vzadu, vystrkuješ na naás bradu?
Já vyznávám, že jsem černý, že jsem z mouřenínské zemi.

Slunce je zoho příčina, že je má tvář opálená.
Kdybys na slunce nechodil, byl bys tvář svou neopálil.

Slunce je drahé kamení, od kristova narození..

Pásli ovce valaši

Pásli ovce valaši při betlémské salaši.
Anděl se im ukázal, do Betlému jim kázal.

Jděte, jděte, pospěšte, Ježíška tam najděte.
A on leží v jesličkách, obvinutý v plenčičkách,

Maria ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá.
Hajej, dadej, synu můj, svatý Josef pěstoun Tvůj.

Maria se starala, dke by plének nabrala.
Šla, utrhla z růže květ, ovinula celý svět.

Půjdem spolu do betléma

Půjdem spolu do betléma, dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.

Začni, Kubo, na ty dudy: dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, ...

A ty Janku, na píšťalku, dudli, tudli, dudli dá!
Ježíšku, panáčku, ...

A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá!
Ježíšku, panáčku, ...

A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá!
Ježíšku, panáčku, ...

Štědrý večer nastal

Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal,
koledy přichystal, koledy přichystal.

Panímámo vstaňte, panimámo vstaňte,
koledu nám dejte, koledu nám dejte.

Panimáma vstala, panimáma vstala,
koledu nám dala, koledu nám dala.

Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se,
z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.

Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se. Z života...

Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se. Z života...

Goliáš obloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se. Z života...

Boží Syn se vtělil, veselme se,
aby hříšné spasil, radujme se. Z života...

Z nebe na zem sstoupil, veselme se,
aby nás vykoupil, radujme se. Z života...

Chudý s námi bydlel, veselme se,
zimu, bídu trpěl, radujme se. Z života...

Ponížení přijal, veselme se,
by nám nebe získal, radujme se. Z života...

Pánem jsa všech pánů, veselme se,
snášel pro nás hanu, radujme se. Z života..

Syn jsa Boha Otce, veselme se,
dán jest zemské Matce, radujme se. Z života...

Nesem vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchjete,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
/:Slyšte je pilně a neomylně:/, rozjímejte.

Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
/: Jej ovinula a zavinula :/ plenčičkama.

K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
/: Jeho vítali, jeho chválili, :/ dary nesli.

Anděl Páně jim to sám přikázal
když se jim na poušti všem ukázal,
/: k Betlému jíti, neprodlévati :/ hned rozkázal.

Ejhle, při Kristovu narození
stal se div veliký v okamžení,
/: neboť noc tmavá se proměnila :/ v světlo denní.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
/: že jest narozen, v jeslích položen, :/ oznamují.

My také, křesťané, nemeškejme,
k těm svatým jesličkám pospíchejme,
/: Ježíše svého, Pána našeho :/ přivítejme.

Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
který se narodil z čisté Panny,
/: pohlédni na nás a přijmi od nás :/ tyto dary.

Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky,
krásné Jezulátko, kvítku rajský,
/: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :/celý krásný.

Tak jsi svůj lid sobě zamiloval,
žes i pro něj sebe nelitoval,
/: setoupil jsi z nebe, abys jen sebe :/ obětoval.

Přijmi ty nábožné dary od nás,
milostivý Králi a Pane náš.
/: Svoje poddané, tobě oddané :/ ty dobře znáš.

Děkujem ti za tvé narození,
které nám přineslo vykoupení,
/: na které jistě čekalo lidské :/ pokolení.

Žádáme srdečnou zkroušeností,
by jsi nás uvedl do radosti,
/: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :/ na věčnosti.

Pásli ovce valaši

Pásli ovce valaši při betlémské salaši.
Anděl se im ukázal, do Betlému jim kázal.

Jděte, jděte, pospěšte, Ježíška tam najděte.
A on leží v jesličkách, obvinutý v plenčičkách,

Maria ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá.
Hajej, dadej, synu můj, svatý Josef pěstoun Tvůj.

Maria se starala, dke by plének nabrala.
Šla, utrhla z růže květ, ovinula celý svět.

Purpura

Tiše a ochotně purpura na plotně
voní, stále voní,
nikdo si nevšímá, že život mění se v dým.

 

Snad jenom v podkroví básnici bláhoví
pro ni slzy roní,
hrany ji odzvoní rampouchem křišťálovým.

 

Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní,
rychle skloní,
a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc.

 

Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní,
po ní k nám vklouzlo
to tajemné kouzlo vánoc

 

 

Rolničky

Sláva, už je sníh, jedem na saních,
kluci k
řičí, zvonek zní, jenom táta ztich.čkách?
Na co vzpomíná?

Kouká na syna, uši napíná...
Co to slyší v rolni

čky, rolničky, kdopak vám dal hlas?
Kašpárek mali
čký nebo děda Mráz?
Rolni
čky, rolničky, co to zvoní v nich?
Mamin
činy písničky, Vánoce a sníh.

Rolni

 

Zvonky dětských let, rozezvoňte svět!
T
ěm, co už jsou dospělí, ať je znova pět!

Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka:
Vzpomínka jak rolni
čky v srdci zacinká.

 

Slyšte, slyšte, pastuškové

Slyšte, slyšte pastuškové,
jaké znějí zpěvy nové
v této noční hodině
u betlémské krajině!

Andělé se tam zjevují,
slávu a čest prozpěvují
pacholátku zkroušeně,
jež si hoví na seně.

V jeslích leží pacholátko,
plesej, plesej, blahá matko,
byť i Betlém neznal Tě,
Ty zde nejsi v samotě.

Nejsi, nejsi chudá žena:
pastýři zde na kolena
před tvým synkem padají,
písně chvály zpívají.

I my jdeme k chudé stáji,
ta dnes podobá se ráji,
zpěv andělský odtud zní,
sám Syn Boží bydlí v ní.

Štědrý večer nastal

Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal,
koledy přichystal, koledy přichystal.

Panímámo vstaňte, panimámo vstaňte,
koledu nám dejte, koledu nám dejte.

Panimáma vstala, panimáma vstala,
koledu nám dala, koledu nám dala.

 

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky, Vánoce a sníh.

Štěstí, zdraví, pokoj svatý 
 
   

 C        G7     C  G7  C
1. Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám,
  C      G7    C   G7   C
  nejprv panu hospodáři pak našim dítkám.
  C       
  Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme, 
         G7     C   G7  C
  co jest se nám přihodilo v městě Betlémě.


2. Narodil se tam synáček, posílá mě k vám,
  byste mu koledy dali - však já mu ji dám.
  Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti,
  radš tolárek neb dukátek máte poslati.

3. Pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát,
  ještě musím do Betléma dítko kolíbat.
  Dítko je to bohatý, v nebi vám to zaplatí,
  že se budete po smrti s ním radovati.
Tře běželi do Betléma pastyře 
 
     

Tře běželi do Betléma pastyře, 

hej, hej, pastyře, pastyře, pastyře, pastyře. A pravili: Co to budě za ditě,

hej, hej, za ditě, za ditě, za ditě,za ditě.Keremu se vul a osel klaňajú,

hej, hej, klaňajú, klaňajú, klaňajú, klaňajú.Na zahřati do jesli mu dychajú,


hej, hej, dychajú, dychajú, dychajú, dychajú.
Na Vánoce 
Helena Vondráčková / Jaromír Přikryl / Tomáš Vondrovec
 
    

E  A  H7   E  C#mi A   H7 
Na Vánoce dlouhý noce malo-vanej džbán.
E   A   H7  E  C#mi F#7 H
Na tom džbáně čtyři koně sáně a kočár.
E    F#mi H7   E   C#mi A  H7 
V tom kočáře zpod polštáře září očí pár,
E    A   H7    E  F#mi  H7  E
pro dvě hvězdičky těch očí z perníku husar.

F  B  C7   F  Dmi  B  C7
Na Vánoce dlouhý noce krásně prožívám,
F  B  C7   F   Dmi G7   C
na Vánoce dlouhý noce, horu z dárků mám.

F  Gmi  C7    F
Dvě okýnka jsou dvě oči, 
Dmi  B    Gmi   C7
co mi do nich přes noc skočí,
F     Dmi B   C7 F
na noc zavírám, na noc zavírám,

F B F     C7 F  F7, B, F, C7,
aleluja, jsou Váno-ce, 
F   B C7 F  F#
á – a, alelu-ja

F# H7 F#    C#7 F#   H F#    C#7 F#
Alelu-ja, na Váno - ce, aleluja, bílý no –ce,
F#7 H  F# C#7  F# C#7 F#
á – á – á, á–a-á-á, aleluja.

G  C  D7   G   Emi C    D7
Na Vánoce dlouhý noce, plno hvězd je v nich,
G  C  D7   G   Emi A7  D
na Vánoce dlouhý noce, rolničky a smích.
G  C  D7   G   Emi  C   D7
Na Vánoce dlouhý noce, smyjou každý hřích,
G  C  D7  G  Emi  D7  G   G7, C, G, D7, G
na Vánoce bílý noce hřeje všude sníh.
Bílé vánoce 
Originál: White Christmas
Karel Gott / Irving Berlin / Jaroslav Moravec
 
   

Předehra: Intro

C       Dm7 F# G7
Já sním o vánocích bílých,
F     G7       C  Dm7
vánocích, jaké z dětství znám,
G7  C  Cmaj C&
zněly zvonky  saní 
 F   Fm     C
a každé přání v ten den
F  D7   Dm7 G7
splnilo se nám.


C       Dm7 F# G
Já sním o vánocích bílých,
F    G7     C  Dm7
vánočním stromku zářícím,
G7   C Cmaj C7   F  Fm
světla svíček, jmelí a sníh,
    C  Gdim Dm7  G7  C
tak byl krásný  den o vánocích


Mezihra : téma

Já sním o vánocích bí-lých
Vánočním stromku zářícím
Světla svíček jmelí a sníh
Tak byl krásný den o vánocích

Dej Bůh štěstí

 

Dej Bůh štěstí

Dej Bůh štěstí tomu domu,
my zpíváme, víme komu,
malému děťátku, Kristu Jezulátku,
dnes v Betlemě narozenému.
On rozdává štědrovničky,
jabka, hrušky i trojníčky,
za naše zpívání,
za koledování,
dej nám Pán Bůh svý požehnání.


Chtíc, aby spal

 

Chtíc, aby spal

1. Chtíc, aby spal,
tak zpívala synáčkovi.
Matka, jenž ponocovala,
miláčkovi.

Spi, nebes dítě milostné,
Pán jsi a Bůh,
pěje ti v lásce celý ráj,
pozemský luh.

2. Tobě jsem lůžko ustlala,
Spasiteli,
tvory k tvé slávě svolala,
stvořiteli.

Zasvitl z nebe hvězdy jas
v jesličky tvé,
národy všechny světlem svým
k Betlemu zve.

3. Dřímej, to matky žádost jest,
holubičko,
v tobě se duše raduje,
ó perličko.

Nebesa chválu pějí tvou,
slávu a čest,
velebí tebe každý tvor,
tisíce hvězd.

4. Ó lilie, ó fialko, ó růže má,
dřímej má sladká útěcho,
zahrádko má.

Labuti má a loutno má,
slavíčku můj,
dřímej má harfo líbezná,
synáčku můj.

5.Miláčku spi a zmlkněte,
andělové,
před Bohem se mnou klekněte,
národové.

Sestoupil v pravdě Boží syn na naši Zem,
přinesl spásu,
pokoj svůj,
národům všem.

 

Já bych rád k Betlému

1. Já bych rád k Betlému,
k Ježíšku malému,
mám doma křepeličku
a pěknou žežuličku,
ty mu odvedu.


2. Bude žežulička
vyrážet Ježíška,
u hlavičky jeho sedávat,
líbezně mu bude kukávat:
ku-kuku, ku-kuku
zdráv budiž Ježíšku!

Ten vánoční čas

 

Ten vánoční čas dočkali sme zas,

 

ptáčky v oblacích zpívajú, pastuškové vytrubujú

 

co to nového, neslýchaného.

 

Narodil sa nám Ježíš, Bůh a Pán,

 

nemá žádné poduštičky, ani chatrné plenčičky,

 

tak je zrozený na ten svět bídný.

 

 

Stojí vrba košatá

 

Stojí vrba košatá, na ní koza rohatá, hej, hej, koleda.

 

Přišel tě k ní kmotr vlk, natahoval na ňú krk, hej, hej, koleda.

 

Paní kmotra, pojď dolů, zatancujem si spolu, hej, hej, koleda.

 

A já dolů nepůjdu, já tancovat nebudu, hej, hej, koleda.

 

Ty máš velký zubiska, natáh bys mi kúžiska, hej, hej, koleda.

 

Štědrý večer nastal
Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal.

Panímámo vstaňte, panimámo vstaňte, koledu nám dejte, koledu nám dejte.

Panimáma vstala, panimáma vstala, koledu nám dala, koledu nám dala.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář